Izguba Jezika (slo)

From Glottopedia
Jump to navigation Jump to search

izguba jezika

Uvod

Izguba jezika označuje bolj ali manj kompletno izgubo jezika večjezičnega/e govorca/ke (glej [1]). V tem okviru je osnovna ta izjava, da večjezični/e govorci/ke svojih jezikov ne uporabijo na enak način (čeprav na začetku raziskave Multilingualisma so rado izpolnjovali to predpostavko (glej Weinreich). Trenutne raziskave se predvsem in posebej zanimajo tega, ali obstaja hierarhija med kategorijami jezikov, predvsem v tem jeziku ki ga govorec/govorka manj uporaba. Torej, poteka izguba tega jezika glede vrstnega reda? Je rudarstvo ene kategorije bolj označeno, torej pomeni implicitno rudarstvo drugih? Mogoče otroška jezikovna pridobitev lahko osvetluje to vprašanje, takorekoč kot gledalo. Na primer razizkajajo v tako imenovanem paradigmu "Primacy of Aspect" (glej n.pr. Robison 1990), ali je v domeni gramatičnega vida univerzalno vmesna stopnja. kar pripelje do vprašanja: poteka izguba na ta način?

Drugi Jaziki

Literatura

Lambert, E.D. / Fred, B.F. (eds.) 1982: The Loss Of Language Skills. Rowley: Newbury House Publishers.

Paradis, M. 2007: L1 attrition features predicted by a neurolinguistic theory of bilingualism. In: Köpke, B., Schmid, M. S., Keijzer, M., and Dostert, S., (eds.), Language Attrition: theoretical perspectives, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 121-33.

Robison, Richard E. 1990: The Primacy of Aspect. Aspectual Marking in English Interlanguage. In: Studies in Second Language Acquisition, Volume 12/03, pp 315-330.

Rybalov, Daria 2011: Entwicklung des verbalen Aspekts bei zweisprachigen russisch-deutschen Kindern. Studienarbeit. Grinverlag.

Schmidt, Monika S. 2002: First Language Attrition, Use and Maintainance: The Case of German Jews in Anglophone Countries. Amsterdam: John Benjamins Publishing. (Studies in Bilingualism vol. 24).

Selinger, Herbert / Vago, Robert Michael 1991: First Language Attrition. Cambridge / New York:Cambridge University Press.

Skotara, Nils 2011. ERP correlates of intramodal and crossmodal L2 acquisition. In: BMC Neuroscience 2011, Volume 12/48.

Weinreich, Uriel 1979: Languages in Contact: Findings and Studies.